Alternativni omladinski centar

Udruženje ˝ Alternativni omladinski centar ˝ je nevladino i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti prevencije bolesti zavisnosti i resocijalizacije pacijenata uključenih u program lečenja bolesti zavisnosti.

www.altomcentar.org

altomcentar@gmail.com

Crveni krst Kragujevac

Misija Crvenog krsta Kragujevca je da olakšava ljudsku patnju, sa zadacima: da pruža pomoć ugroženim licima u slučaju ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških ili drugih nesreća, spasava ugrožene živote i zdravlje ljudi i širi znanja o međunarodnom humanitarnom pravu, da preventivno deluje i prosvećuje građane u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i unapređuje humanitarne vrednosti u društvu i, u slučaju stanja potreba, pruža socijalnu zaštitu i zbrinjavanje.

www.ckkg.org.rs

kragujevac@redcross.org.rs

Svetozara Markovića 7, 34000 Kragujeavac

DKCK - MATDE

Udruženje „Savremena Umetnost Kroz Drugačije Opažanje“ je neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture, umetnosti, edukacije i ekologije. Društveno kulturni centar Kragujevac predstavlja projekta oživljavanja društvenog i napuštenog prostora.

www.matde.org/ 

dkckragujevac@gmail.com

Eko fun kamp

Eko fun kamp je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano je 14. jula 2011. godine, na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređivanja zaštite životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i mladih. Pomenute ciljeve dostižemo kroz organizaciju raznih edukativnih radionica, seminara, akcija, kampova i raznih drugih aktivnosti u cilju podizanja svesti o potrebi očuvanja i zaštite životne sredine.

www.ekofunkamp.com

fun.kamperi@gmail.com

Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac

Interaktiv

Udruženje za društveni razvoj mladih “InterAktiv” je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija osnovana na neodređeno vreme, koja okuplja mlade i starije osobe koje žele da rade na unapređenju života mladih i sprovode aktivnosti za mlade i aktivnosti u kojima učestvuju mladi.

www.interaktiv.org.rs

uginteraktiv@gmail.com

Save Kovačevića 5, 34000 Kragujevac

Mladi

Udruženje za Mladost, Liderstvo, Aktivizam, Demokratiju, Inicijativu – MLADI predstavlja najveću omladinsku organizaciju u Šumadiji sa središtem u Kragujevcu i kancelarijom u Aranđelovcu. Udruženje je osnovano 28. marta 2015. godine u Kragujevcu. Naša organizacija nudi konkretna rešenja i programe za zaustavljanje odliva mladosti i pameti iz Srbije.

www.mladi.rs

mladikg@gmail.com

27 marta Kragujevac, 34000 Kragujevac

Omladina JAZAS-a Kragujevac

Omladina JAZAS-a Kragujevac je nevladina, neproftitna i humanitarna organizacija mladih koji nastoje da svakom svojom aktivnošću spreče da se nova osoba inficira HIV-om i pomognu ljudima koji žive sa sidom. Omladina JAZAS-a Kragujevac takođe usmerava svoj rad na pitanja reproduktivnog zdravlja i prava mladih ljudi.

www.jazaskg.rs

kragujevac@jazaskg.rs

Save Kovačevića 5, 34000 Kragujevac

Sunce

Udruženje građana za socijalni razvoj „Sunce” je osnovano 1994. godine. Glavne aktivnosti u prvih nekoliko godina postojanja udruženja bile su vezane za rad pozorišne grupe Studentski teatar „Sunce“ iz koje se i razvilo današnje Udruženje „Sunce“. Od 2011. godine je Resurs centar u programu „Mladi su zakon“.

www.sunce.org.rs

ugsunce@gmail.com

Luja Pastera 17, 34000 Kragujevac

SWITCH

Osnovni cilj Udruženja SWITCH je sprovođenje aktivnosti koje za cilj imaju povećanje broja programa i stvaranje uslova za razvijanje kulture kod mladih kroz aktivno učešće i uključivanje mladih u sve oblasti života i umetnosti s posebnim akcentom na muzičku kulturu.

www.switchonmusic.com

info@switchonmusic.com

Luja Pastera 17, 34000 Kragujevac

Udruženje studenata sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, koje se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenta sa hendikepom. Udruženje je osnovano 2004. godine na neodređeno vreme.

www.kg.ac.rs/ush

ush_kg@yahoo.com

Svetozara Markovića 7, 34000 Kragujevac

Romanipen

OKZ ,,Rromanipen“ je osnovala grupa mladih intelektualaca i studenata romske nacionalnosti sa željom da unaprede kvalitet života Roma u Kragujevcu, uz očuvanje sopstvenog kulturnog identiteta. Fokus svog delovanja aktivisti OKZ,,Rromanipen“ stavljaju na unapređenju obrazovanja Roma.

www.romanipen.org.rs

office@romanipen.org.rs

Jesenjinova 12, 34000 Kragujevac

KC UMMUS

KC UMMUS je nevladina i neprofitna organizacija osnovana na neodređeno vreme koja iam za cilj: okupljanje umetnika i ljubitelja umetnosti, edukacija dece i omaldine, organizovanje aktivnosti na polju muzike, slikarstva, grafičkog dizajna i književnosti, javno zalaganje za afirmaciju kulturno-umetničkih vrednosti i podsticanje duhovno-moralnog razvoja mladih.

www.kcummus.com

predsednik@yahoo.com

Cara Lazara 3, 34000 Kragujevac

Aktiva – Ekonomski fakultet

Klub „Aktiva“ je osnovan na inicijativu studenata i asistenata sa modula Računovodstvo i poslovne finansije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Klub teži ostvarenju ciljeva razvoja i unapređenja praktičnih i teorijskih znanja iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, promociji Katedre za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, promovisanju akademskog poštenja među studentima, podsticanje studenata na aktivno učešće u akademskom životu i međusobnu saradnju kao i promovisanje društvene odgovornosti među studentima. Svoje ciljeve „Aktiva“ ostvaruje kroz prezentacije, tutorisanje, radionice, prakse i volontiranje.

www.ekfak.kg.ac.rs/

kg@gmail.com

Đure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac

IFMSA – Medicinski fakultet

IFMSA (International Federation of Medical Students Association) je Međunarodno udruženje studenata medicine koje postoji u preko 120 zemalja širom sveta. Misija organizacije je da se povežu studenti medicine iz čitavog sveta kroz razmenu studenata među zemljama članicama. Pored toga organizacija se bavi i edukacijom opšte populacije, a najviše mladih, na razne teme poput javnog zdravlja, reproduktivnog zdravlja, medicinske edukacije i ljudskih prava. Lokalni komitet u Kragujevcu postoji 16 godina unazad i jedna je od najaktivnijih studentskih organizacija u gradu.

www.ifmsa-serbia.org

kragujevac@gmail.com

Dr Subotića 8, 11000 Beograd

AEGEE

www.aegee-kragujevac.org

kragujevac@gmail.com

Jovana Cvijica b.b, 34000 Kragujevac

Učenički parlament Ekonomske škole

Učenički parlament Ekonomske škole osnovan je 2004. godine u Kragujevcu. Parlament okuplja odabrane učenike sa puno entuzijazma i sprovodi svoje zamisli u delo. Tokom godina smo zabeležili niz akcija koje su doprinele da se učenici osećaju prijatnije u svojoj školi. Priredili smo niz edukativnih sadržaja, humanitarnih turnira, koncerata. Uz jaku podršku školskog kolektiva i naše ambicije uspevamo da sve kvalitetne ideje sprovedemo u delo.

Kontakt osoba: Monika Mošić, 0649420293

Đački parlament srednje muzičke škole "Dr Miloje Milojević"

Đački parlament srednje muzičke škole „Dr Miloje Milojević“ jeste organizacija koja se pre svega bavi problemima aktivnim među učenicima škole. Postojimo da bi poboljšali rad učenika u okviru škole, ali i van nje. Do sada smo organizovali veliki broj koncerata humanitarnog karaktera. Sarađivali smo sa mnogim organizacijama do sada, i uvek smo otvoreni za saradnju.

Kontakt osoba: Tripecki Valentina 0621128340

KONTAKT

Media Tim
Save Kovačevića 5,
34000 Kragujevac
+381 69 5351 005
info@mediatim.rs

PIŠITE NAM

GDE SE NALAZIMO?