Kancelarija za mlade

Kancelarija za mlade je servis koji pruža podršku inicijativama mladih, pokreće i sprovodi aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje položaja mladih u društvu, doprinosi njihovom aktivnijem učešću u procesu donošenja odluka i društvenom životu grada kao i saradnji sa svim sektorima i institucijama Grada Kragujevca koje u nadležnosti rada imaju mlade. Njena uloga je da obezbedi okruženje koje omogućava mladima da se razviju u onakve odrasle osobe kakve su potrebne društvu da bi napredovalo u budućnost.

www.kragujevac.rs

kzmkragujevac@gmail.com

Save Kovačevića 5, 34000 Kragujevac

Biznis inovacioni centar

www.bickg.rs

office@bickg.rs

Trg Topolivaca 4, 34000 Kragujevac

Dom omladine

Gradska turistička organizacija „Kragujevac“

www.gtokg.org.rs

info@gtokg.org.rs

Kralja Aleksandra I Karađorđevića 44, 34000 Kragujevac

Knjaževsko srpski teatar “Joakim Vujić”

www.joakimvujic.com

pozoristetjv@open.telekom.rs

Daničićeva 3, 34000 Kragujevac

Narodna biblioteka Vuk Karadžić

www.nbkg.rs

nbkragujevac@gmail.com

Dr Zorana Đinđića 10/3, 34000 Kragujevac

Studentski kulturni centar

www.skckg.com

studentskikckg@gmail.com

dir@skckg.com

Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac

KONTAKT

Media Tim
Save Kovačevića 5,
34000 Kragujevac
+381 69 5351 005
info@mediatim.rs

PIŠITE NAM

GDE SE NALAZIMO?